Bảng giá dịch vụ SEO

  • Giá dịch vụ SEO tại Dragon Real phụ thuộc vào số lượng từ khóa cần SEO cùng một lúc và độ khó của từng từ khóa.
Thiết Kế Website Gói 10 từ Gói 15 từ Gói 20 từ Gói 30 từ
5.000.000 đ 31.576.000 đ 26.330.800 đ 23.680.000 đ 21.049.200 đ