Charm Resort Long Hải GIÁ CHỈ 1,9 TỶ Thanh Toán 10% Nhận Nhà

Xen Chi tiết tại Website
Charm Resort Long Hải 
GIÁ CHỈ 1,9 TỶ
Thanh Toán 10% Nhận Nhà
Hoặc gọi 0906 307 407